Perfeksjonismens ødeleggende kraft

Ønske om å gjøre alt så godt som mulig er utvilsomt en prisverdig egenskap. Likevel, enhver med slike positive egenskaper bør vite noe om perfeksjonismens tornefulle vei. Langs den veien finner vi nemlig mange utslitte og fortvilte mennesker. Perfeksjonisme er ikke å spøke med, den kan få uventede konsekvenser. Perfeksjonisme hefter ofte ved de flinkeste […]

Sentimentalitet og brutalitet

Hva er sentimentalitet? Sentimentalitet kan være et uttrykk for medfølelse. Likevel, sentimentalitet kan også betegne en stemning der en gir seg hen til nyting av overflatiske følelser for følelsens egen skyld. Forstått på denne måten, kan sentimentalitet være en trussel mot sann medmenneskelighet og omsorg. Filosofen Jon Hellesnes tar i boken Maska bak andletet (2002) […]

Ensomhet og kreativitet

Evnen til kreativitet, til modning og følelsesmessig utvikling er i følge den engelske psykiater Donald Winnicott knyttet til mennesket evne til å være alene med seg selv. Evnen til å utholde seg selv og sitt eget selskap gjør det mulig å utvikle en trygg og selvstendig personlighet. Det å stenge ute informasjon, impulser og inntrykk […]