Bøker

Bøker som jeg har forfattet, vært redaktør eller medredaktør på, eller vært bidragsytende med tekster til på annet vis.

Grensesprengende

Militæretikk

Samfundstrends-og-ungdomskultur

Seierens-melankoli

Ungdom-og-livstolkning-

7e10a1c

Ungdom-i-rørsle

AA-være-voksen

Sunnmørsmunken